Motto Dicom

HIMSS (DİGİTAL HASTANE) projeleri kapsamında ürettiğimiz, Hastane bünyesinde sonuçlarını kağıt çıktısı olarak verdiğiniz tüm cihazlarınız dan elde edilen verilerin MOTTO DICOM ürünümüz ile DICOM formatında PACS yazılımınıza gönderebilmenizi sağlayan bir yazılımdır.

Gönderilen bu veriler her hangi bir iş istasyonundan, hastanedeki medikal monitörlerden ve web üzerinden açılabilir ve görüntülenebilmektedir.

WORKLİST (İŞ LİSTESİ) ENTEGRASYONU

Yazılımın DICOM uyumluluğu sayesinde, hastanede mevcut iş listesine (worklist) entegre edilebilir yapıdadır.

Bu sayede el ile manuel olarak hasta girişi yapılmasının yanı sıra HBYS programınız üzerinden tetkik istemi yapılmış hastaların sorgulaması da yapılabilmektedir.
Worklist üzerinden yapılan bu sorgu işlemi, hasta kimlik bilgileri ve hasta numarası ile yapılabilmektedir.
İstenirse BARKOD okuyucu ile hastalarınızı otomatik sorgulayabilirsiniz.PACS ENTEGRASYONU

Sistem hasta seçiminden, tetkik sonuçlarını PACSsistemine gönderme işlemine kadar tüm yapı bir biri ile entegrasyon şeklinde çalışmaktadır. Dolayısı ile worklisten hasta seçmeden, görüntüyü PACS‘ a göndermeye izin vermemektedir.

Bu sayede güvenlik önlemi bakımından HASTA – TETKİKeşleştirilmesi yapılmaktadır.

Hasta seçiminin ardından belirlediğiniz görüntüler PACSyazılımına gönderilir.

Önceden PACS‘ a gönderimi tamamlanan hastalarında listelenmesi sağlanmaktadır.MOTTO DICOM ENTEGRASYON YAPILABİLEN CİHAZLAR

Ultrason Cihazı HRT Cihazı
Kemik Dansitometri Cihazı OCT Cihazı
Solunum Fonksiyon Testi (SFT) Cihazı Kornea Topografisi Cihazı
Eko Cihaz Renkli Fundus FFA Cihazı
EEG Cihazı Elektro Fizyoloji Cihazı
EMG Cihazı Görme Alanı Cihazı
Endoskopi Cihazı PC Tabanlı EKG Cihazı
Sistoskopi Cihazı Göz USG Cihazı
Üroflowmetri Cihazı Yağ Lazer Cihazı
Eforlu EKG Cihazı Argon Lazer Cihazı
Holter Cihazı Diş Röntgen Cihazı